استفاده از ساخت لیزر در برش ماکت

ماكت سازي با استفاده از برش ليزر يكي از جديد ترين روش هاي ساخت ماكت مي باشد.دقت ، سرعت، هزينه پايين، كيفيت بالاي قطعات ساخته شده به اين روش و رنج گسترده متريالهاي قابل پردازش به اين روش باعث شده تا برش ليزري به يكي از محبوب ترين ابزارها و روشهاي ساخت ماكت تبديل شود.